bazaar.com.pl
Menu
Regulamin
Pomoc
Szukaj
Linki sponsorowane
Regulamin:
Regulamin katalogu "Moderowany katalog stron bazaar.com.pl":

Jeżeli zamierzasz lub korzystasz z Katalogu Stron WWW zapoznaj się z tym regulaminem.
Wydawcą Katalogu Stron ("Katalog") jest probyte.pl zwany dalej "Wydawca"

§ 1

Każdy właściciel Witryny WWW lub uprawomocniona przez niego osoba może zaproponować dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

W przypadku, gdy Witryna WWW nie spełnia wymagań określonych Regulaminem właściciel Witryny Wydawca odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania przeredagowywania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy ich umieszczania lub usunięcia bez podawania przyczyny

§ 3

Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:

  1. Zawartość Witryny WWW nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. Wpis do Katalogu dotyczący Witryny WWW musi zawierać adres www Witryny, a nadto powinien być zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawiązywać do treści dodawanej Witryny, w szczególności wpis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych),
  3. Witryna WWW nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady Etykiety,
  4. Witryna WWW nie może być stroną w fazie budowy,
  5. Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie wersji obcojęzycznych, tj. innych niż polska wersja językowa,
  6. Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
  7. Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
  8. Ttytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa" cz "___";

§ 4

Wydawca wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin w tej witrynie. Zatem by korzystać z katalogu niezbędne jest włączenie ich obsługi.

§ 5

Wydawca gwarantuje bezpłatną, roczną aktywność wpisu w swoim katalogu. Na 2 tygodnie przed upływem terminu wygaśnięcia Wydawca informuje o tym właściciela, w przypadku nie opłacenia abonamentu na następny rok, wpis zostanie usunięty.

§ 6

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.


Copyright © 2010 ProByte.pl